CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB DUHOCNHE.COM

Để tìm kiếm trường du học khắp thế giới

STEP-1

Tìm kiếm trường bằng cách nhập vào thành phố/tiểu bang/quốc gia mà bạn đang muốn du học, rồi nhấn “Search”. Hoặc bạn có thể click vào tên quốc gia mà bạn quan tâm.

STEP-2

Bạn click vào con số hiển thị trên map để khoanh vùng các trường ở khu vực đó. Hoặc bạn có thể nhập vào địa chỉ nhà người thân ở nước ngoài.

STEP-3

Sau khi nhập địa chỉ nhà người thân, bạn chọn khoảng cách từ nhà đó, ví dụ: 50km. Bản đồ sẽ tự động khoanh vùng khoảng cách đó để hiển thị số lượng các trường trong khoảng cách đó

STEP-4

Tìm kiếm trường bằng cách nhập vào tên trường, rồi click “Search”. Sau đó, bạn click vào tên trường để bắt đầu đọc thông tin chi tiết của trường đó

STEP-5

Bạn có thể click vào một trong hai ô tròn để xem hình thực tế 360 độ của khu vực trường đó, hoặc bản đồ của trường đó

STEP-6

Khi xem hình thực tế, bạn có thể click và các mũi tên hoặc kéo rê chuột để xem hình thực tế của trường đó. Hoặc bạn có thể click vào ô tròn nhỏ phía góc phải để xem bản đồ của trường

STEP-7

Tìm kiếm trường bằng cách nhập vào ngành học, rồi click “Search”

STEP-8

Bạn click vào hình trường đó để đọc thông tin chi tiết của trường

HOW TO ADD YOUR SCHOOL ON OUR POPULAR MAP?

Please follow the guidance below:

Step 1: go to “Add your school” page https://duhocnhe.com/add/

Step 2:

Step 3:

Step 4: continue to fill up the necessary information of your school, then hit the “Submit” button. Your submission will be pending and waiting for Administrator to verify and publish.